X

Podpora cyklodopravy

Obce na Šlapanicku budou brzy propojené sítí bezpečných cyklostezek. Mnohaletá příprava uceleného systému vzájemně propojených cyklostezek se pomalu posouvá do fáze samotné realizace. To vše i díky úspěšným žádostem o finanční podporu z programu IROP, které jsme pro tuto velkou investiční akci zpracovali a nezbytné zdroje financování tak pomohli získat. A nutno dodat, že částka je to nemalá – v tuto chvíli jsou schváleny k financování dva dílčí projekty, jejichž celkové náklady přesahují 85 mil. Kč a více než 67 mil. Kč bude hrazeno z dotací. Výsledkem pak bude přes 10 km zcela nových cyklostezek (včetně doprovodné infrastruktury), které přispějí k podpoře cyklodopravy, jakožto environmentálně šetrné formy dopravy.