X

Podání 6 projektů zaměřených na materiálové a energetické využití odpadů bylo 100 % úspěšné!

Ministerstvo životního prostředí schválilo všechny projekty, které jsme podali v rámci Operačního programu životní prostředí –  ITI výzvy Brněnské metropolitní oblasti, opatření Materiálové a energetické využití odpadů – Dotřiďovací linka, Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a Síť čtyř nových sběrných dvorů v rámci města Brna. Projekty byly dlouhodobě připravovány se společností SAKO Brno, a. s.. Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu odpadů tak bude činit 40 000 t/rok. Celkové způsobilé náklady projektů přesáhly 263 mil. Kč a 80 mil. Kč bude hrazeno z dotace.