X

Plánované výzvy v IROP

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu budou v blízké době vyhlášeny pro města a obce velmi atraktivní výzvy:

1. Zkapacitnění mateřských škol

Podporovány budou stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení pro předškolní vzdělávání ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, součástí mohou být i úpravy venkovního prostranství – zeleň, hrací prvky. Výzva potrvá v období listopad 2015 – březen 2016, lze získat až 90 % dotaci.

2. Cyklodoprava a bezpečnost

Podporováno bude zvyšování bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy; výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras se zaměřením na dojížďku za zaměstnáním, do školy či za službami. Součástí projektu může být doprovodná infrastruktura, např. stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla, značení, doplňkově lze zařadit zeleň. Výzva potrvá v období prosinec 2015 – březen 2016, lze získat až 90 % dotaci.

3. Energetické úspory bytových domů

Podporováno bude snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov, zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody, přechod na šetrné, ekologické zdroje. Výzva potrvá v období prosinec 2015 – červen 2016, lze získat dotaci ve výši 40 – 55 %.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.