X

Peníze na výzkumně-vývojové projekty

Potřebujete pokrýt mzdy výzkumných a vývojových pracovníků? Jste podnik, který spolupracuje s výzkumnou institucí? Máte připravený záměr projektu? Sídlí Vaše firma kdekoli v ČR (tedy i v Praze)?

Pokud jste na všechny předchozí otázky odpověděli „ano“, máte nyní ideální příležitost vstoupit s naší pomocí do programu TRIO, kde je připraveno cca 340 mil. Kč pro rok 2018 a ukousnout si svůj díl koláče. Za celou dobu trvání tohoto dotačního titulu je RENARDS 100 % úspěšný. Využijte našich zkušeností a pomůžeme i Vám získat finanční prostředky, které akcelerují Vaše projekty!

Rádi se s Vámi setkáme osobně a probereme vše do nezbytných detailů. Kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.