X

Otevřena výzva v programu Technologie III

Dne 15. 12. 2015 byla vyhlášena výzva v programu Technologie III na pořízení nových technologií pro malé a střední podniky.Příjem žádostí bude probíhat od 4. 1. 2016 a žádosti je nutné podávat do 18. 1. 2016, aby bylo garantováno, že žádost bude hodnocena. U žádostí podaných po tomto datu není jisté, že na ně plánovaná alokace pro výzvu (1,5 mld. Kč) bude stačit.

Detailnější informace o výzvě je možné sledovat zde.

V případě zájmu o modernizaci strojového parku neváhejte kontaktovat specialisty Mgr. Tomáše Kubešu a Ing. Marii Cejnkovou.