X

Otevřena výzva na podporu elektromobility, akumulace energie a druhotných surovin

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 7. 3. 2016 výzvu v rámci programu Nízkouhlíkové technologie oblast elektromobility, akumulace energie a druhotných surovin.

Žádat mohou podnikatelské subjekty včetně podniků 100% vlastněných veřejným sektorem.
Příjem žádostí o dotaci probíhá od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Podporovaná opatření:

  • pořízení elektromobilů – užitkové a osobní vozy: míra podpory je 50%/60%/70% (velký/střední/malý podnik); výše dotace je 70 000 Kč – 217 000 Kč na jeden elektromobil;
  • pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu; míra podpory je 50%/60%/70% (velký/střední/malý podnik); maximální výše dotace je 200 000 Eur;
  • pilotní projekty na zavádění technologií akumulace energie; míra podpory je 40%/50%/60% (velký/střední/malý podnik); maximální výše dotace je 200 000 Eur;
  • zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě;
  • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné; míra podpory je 25%/35%/45% (velký/střední/malý podnik).

 

Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout pořízení vozidla, stroje a zařízení, stavby, inženýrské sítě, inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti.

V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti či jakýchkoli dotazů jsou Vám k dispozici naši specialisté

Mgr. Lukáš Nevěděl Ph.D. a Ing. Ivana Pospíšilová