X

Otevřena výzva na podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

21. 12. 2015 byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena výzva na Podporu bezpečnosti dopravy a cyklodopravy.

Žádosti o dotaci lze podávat do 29. 4. 2016.

Žádat mohou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace jimi zřizované nebo zakládané, a to na:
Cyklodopravu (sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami):

  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem;
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu jízdních pruhů pro cyklisty nebo cyklisty a pěší;
  • úpravu a realizaci liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola;
  • doplňkově na: doprovodnou infrastrukturu (např. stojany na jízdní kola, odpočívadla, apod.), prvky zvyšující bezpečnost (veřejné osvětlení, inteligentní dopravní systémy), zeleň.

 

Bezpečnost dopravy:

  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II., a III., třídy;
  • rekonstrukci, modernizaci a výstavbu bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám hromadné dopravy a podchodů a lávek pro chodce.

 

Míra podpory je až 90 % způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální výše způsobilých výdajů na projekt jsou 2 mil. Kč a maximální výše je 30 mil. Kč. 

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Hanu Březinovou.