X

Otevřena výzva na nízkoemisní a bezemisní vozidla

Ve čtvrtek 21. 1. 2016 byla  otevřena výzva na podporu pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel.

Projektové žádosti je možno předkládat do 29. 7. 2016.

Minimální výše způsobilých výdajů projektu je 5 mil. Kč, maximální výše výdajů je 200 mil. Kč.

Žádat mohou:

  •  Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy – dotace až 90 %;
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách – dotace až 85 %.

 

V rámci výzvy je podporováno pořízení:

  •  Nových autobusů pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na CNG nebo LNG;
  • nových autobusů pro veřejnou linkovou dopravu s pohonem na elektřinu nebo vodík;
  • nových trolejbusů nebo parciálních trolejbusů pro veřejnou drážní dopravu;
  • nových tramvají pro veřejnou drážní dopravu;
  • modernizovaných tramvají pro veřejnou drážní dopravu;
  • informačního systému, odbavovacího systému nebo systému pro preferenci v silničním provozu do nakupovaných vozidel veřejné dopravy.

 

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se vyhlášené výzvy, kontaktuje prosím Mgr. Ondřeje Stolara