X

Otevřen příjem žádostí v programu Úspory energie v SZT

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 22. 12. 2015 výzvu v rámci programu Úspory energie v SZT na opatření vedoucí ke zvýšení účinnosti SZT.

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 4. 1. 2016, přičemž do 29. 2. 2016 jsou přijímány předběžné žádosti a následně od 1. 3. 2016 do 30. 6. 2016 budou přijímány plné žádosti s tím, že řídící orgán může zastavit příjem žádosti při dosažení hodnoty 1,6 mld. Kč. Minimální výše dotace je 0,5 mil. Kč, maximální 350 mil. Kč. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, včetně těch ze 100 % vlastněných státem.

Podporovanými opatřeními jsou:

  • výstavba, rekonstrukce, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování teplem včetně předávacích stanic;
  • instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV;
  • instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribuci včetně měření a regulace v SZT;
  • instalace a rekonstrukce vysokoúčinných kogeneračních jednotek na zemní plyn v soustavách SZT – toto opatření může být podpořeno pouze v případě kombinace s některým z výše uvedeným opatřením, které bude v rámci způsobilých výdajů převažovat. Samostatně může být podpořeno pouze finančním nástrojem.

Míra podpory je v rámci výše uvedených opatření 50 % pro malý, 40 % pro střední a 30 % pro velký podnik.

Podrobnější informace naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášené výzvy, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného nebo Ing. Martinu Musilovou.