X

Otevřen příjem žádostí na Obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 12. 2015 výzvu v rámci programu Obnovitelné zdroje energie na opatření vedoucí ke zvýšení podílu výroby energie z OZE, přičemž vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci. Žádat mohou podnikatelské subjekty a zemědělští podnikatelé (opatření v rámci BPS).

Příjem žádostí o dotaci probíhá od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016, přičemž řídící orgán může zastavit příjem žádosti při dosažení hodnoty 500 mil. Kč. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 100 mil. Kč. Doporučujeme tedy s přípravou projektu začít co nejdříve.

Podporovaná opatření:

  • vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby nebo vyvedení bioplynu ke vzdálené kogenerační jednotce;
  • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla nebo kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně;
  • výstavba a rekonstrukce malé vodní elektrárny do 10 MWe instalovaného výkonu.

Výše dotace u projektů výstavby/rekonstrukce zdrojů na biomasu a výstavby/rekonstrukce malé vodní elektrárny je 80 % pro malý, 70 % pro střední a 60 % pro velký podnik.

Podrobnější informace naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášené výzvy, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného nebo Ing. Martinu Musilovou.