X

OPPI Rozvoj – dodatečná výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dodatečnou výzvu pro příjem žádostí v Operačním programu Podnikání a inovace v rámci programového období 2007 – 2013.

Žadateli mohou být malé a stření podniky ze zpracovatelského průmyslu. Dotace bude poskytnuta na nákup strojů a zařízení včetně softwaru zajišťujícího jejich funkčnost, a také na náklady na pořízení patentových licencí. Příjem žádostí bude probíhat od 17.8. do 15.9.2015. Pro tuto výzvu jsou vyčleněny 2 mld. Kč, přičemž výše podpory je 35 % pro střední podnik a 45 % pro malý podnik a bližší informace naleznete zde.

Podmínkou udělení podpory je realizace projektu včetně profinancování do 31.12.2015.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, kontaktujte prosím Ing. Karla Brunclíka.