X

Odpadové hospodářství se společností RENARDS

Byl uzavřen příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, který nabídl žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich dalšího využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách přes tisíc žádostí s celkovým požadavkem na dotace EU ve výši přes 3,4 miliardy korun.
Všechny tyto projekty mají jeden společný cíl, přispět ke snížení množství odpadů. Společnost RENARDS tomuto cíli zásadně přispěla a pomohla několika žadatelům podat žádosti o dotaci na různé druhy projektů napomáhající odpadovému hospodářství.
Služby skupiny RENARDS se neomezují pouze na podání žádosti, ale na komplexní řešení dotačního poradenství od manažerského řízení až po zpracování Analýzy potenciálu produkce odpadů. Nepropásněte svoji příležitost získat 85% dotaci na Váš záměr.
Nadcházející výzva bude otevřená již od března roku 2017. Je tedy nejvyšší čas začít a s námi se Vaše šance na úspěch citelně zvyšují. Naše výsledky hovoří za nás.