X

Odpadová výzva

Státní fond životního prostředí vyhlásil tradiční a oblíbenou „odpadovou“ výzvu, která cílí na obce, příspěvkové organizace, neziskové organizace i podnikatelské subjekty s možností získat až 85% dotaci. Co vše lze podpořit?

  • výstavbu a modernizaci sběrných dvorů
  • systémy pro separaci a oddělený sběr komunálního odpadu
  • výstavbu a modernizaci třídících a dotřiďovacích linek
  • výstavbu a modernizaci zařízení technologií pro odvodnění nebo tepelnou úpravu čistírenských kalů
  • výstavbu a modernizaci bioplynových stanic
  • výstavbu a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů nevhodných k materiálovému využití
  • výrobu paliv z odpadů
  • nakládání s nebezpečnými odpady

Pro žadatele je celkem připraveno 600 mil. Kč a projekty je možné podávat do 3. 2. 2020. Pro více informací neváhejte kontaktovat Ing. Lenku Vackovou-Veselou.