X

Nové výzvy pro Moravskoslezský kraj

V průběhu února a března bude vyhlášeno několik dodatečných výzev z ROP Moravskoslezsko za účelem dočerpání zbývajících finančních prostředků programu. Podmínkou pro udělení podpory je realizace projektu do konce roku 2015.

Podpora bude konkrétně poskytnuta na:

  • pořízení dopravních prostředků veřejné dopravy včetně elektronických systémů, dále na budování a rekonstrukci přestupních terminálů, zastávek a doprovodné infrastruktury. Příjem žádostí bude probíhat od 22.4. do 18.6. a více informací naleznete zde.

  • modernizaci zdravotnických zařízení zahrnující výstavbu a rekonstrukci, rozvoj zázemí, vybavení lůžkových zdravotnických zařízení a další. Příjem žádostí bude probíhat od 19.2. do 21.4. a více informací naleznete zde.

  • investiční projekty zaměřené na pořízení vozidel sociálních služeb. Příjem žádostí bude probíhat od 10.3. do 14.5. a více informací naleznete zde.

  • rozvoj města a venkova prostřednictvím zkvalitňování infrastruktury pro vzdělávání a volnočasové aktivity, modernizaci, výstavbu a rozšiřování objektů občanské vybavenosti, rozvoj služeb, regeneraci památkových objektů, revitalizaci veřejných prostranství a dalších částí obce. Příjem žádostí bude probíhat od 10.3. do 8.6. Více informací pro obce do 5 000 obyvatel naleznete zde a pro obce nad 5 000 obyvatel naleznete zde.

Minimální výše dotace je u jednotlivých výzev stanovena na 2 až 5 mil. Kč, přičemž příspěvek z fondů Evropské unie činí až 85%.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara