X

Nové možnosti podpory nejen pro malé a střední podniky

Aktuálně jsou otevřeny výzvy do několika programů, které jsou určeny hlavně pro malé a střední podniky a zaměřují se na spolufinancování aktivit, které nejsou podpořitelné z běžných operačních programů např. OP PIK. Typicky se jedná o výdaje na inovace, rychlé uvedení nového produktu na trh, vývoj a další podobné.

Aktuálně lze podávat žádosti o podporu do:

  • Programu TRIO, a to do 15.1.2016,
  • Nástrojů HORIZONTU 2020:
  1. SME Instrument, kde uzávěrka I.fáze proběhne  24.2.2016, II. fáze 3.2.2016,
  2. Fast Track to Innovation s koncem příjmu žádostí 15.3.2016,
  • Programu Eurostars 2, v němž je uzávěrka aktuální výzvy stanovena na 18.2.2016.

Pro více informací kontaktujte prosím Ing. Petru Štantejskou.