X

Nové dotační možnosti pro zpracovatelé rybích produktů!

Dotační podpora výrobců potravin z ryb byla dlouhou dobu podmíněna podnikáním v akvakultuře. Na podzim tohoto roku bude probíhat výzva v rámci Operačního programu Rybářství, která už tuto podmínku nezahrnuje. Žádat o dotaci na výrobní technologie i stavby tak mohou podniky zpracovávající rybí produkty, a to bez nutnosti ryby chovat.
Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 11. října 2016 9:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin.
V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů kontaktuje prosím Ing. Anetu Báčovou.