X

Nové celostátní výzvy IROP v oblasti dopravy

Po delší době byly v rámci IROP vyhlášeny nové celostátní výzvy, které jsou zaměřeny na dopravní infrastrukturu.

Ve výzvě č. 72 mohou žadatelé získat dotace na výstavbu či rekonstrukci cyklostezek. Konkrétní podmínky programu jsou uvedeny zde.

Výzva č. 73 je zaměřena na podporu rekonstrukcí, modernizací či výstavby dopravních terminálů a záchytných parkovišť. Konkrétní podmínky programu jsou uvedeny zde.

Celkem je pro žadatele připraveno zhruba 900 mil. Kč.

Pro více informací se obraťte na Mgr. Ondřeje Stolara.