X

Nově až 100% dotace na zateplení objektů vládních institucí

Organizační složky státu, státní příspěvkové organizace či veřejné výzkumné instituce a organizace mohou od 1. 7. 2020 čerpat výrazně navýšenou podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekty zateplení veřejných budov. Dotaci byl doposud možné čerpat „pouze“ ve výši 35 až 55 %, nově je to 80 až 100 %. Žádat lze do 31. 5. 2021. V rámci projektu lze provést zejména zateplení obvodového pláště, výměnu a renovace otvorových výplní, výměnu zdroje tepla, instalaci fotovoltaického systému či solárně-termických kolektorů. Opatření je možné kombinovat.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde a v případě zájmu se neváhejte obrátit na  Ing. Janu Latovou.