X

Nová zelená úsporám

Dne 22.10.2015 byla vyhlášena výzva z národního programu Nová zelená úsporám. Jedná se o kontinuální časově neomezenou výzvu. Finanční prostředky budou postupně uvolňovány až do roku 2021.
Oprávněnými žadateli jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů. Výše dotace je až 50 % ze způsobilých výdajů, až 60 % ze způsobilých výdajů mohou získat projekty, které budou realizovány v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Opět lze získat dotaci na již provedená opatření na úsporu energie, rozhodným datem pro způsobilost výdajů je 1.1.2014.

Více informací najdete v přiloženém materiálu zde.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím Bc. Markétu Stolarovu.