X

Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015.

Žádat mohou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby. Dotace bude poskytnuta na snižování energetické náročnosti rodinných domů na území celé ČR. Příjem žádostí bude probíhat od 15.5. do 31.10., pokud nebudou prostředky vyčerpány dříve.

Výše podpory je až 50 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 5 mil. Kč (v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je podpora navýšena o 10 %).

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete také zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Petra Novotného.