X

Nová zelená úsporám pro bytové domy na území hl. města Prahy

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015.

Dotace bude poskytnuta na snižování energetické náročnosti bytových domů na území hl. města Prahy. Příjem žádostí bude probíhat od 15.5. do 31.10., pokud nebudou prostředky vyčerpány dříve.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající;
  • společenství vlastníků jednotek;
  • bytová družstva;
  • města a obce (včetně městských částí);
  • případně další právnické osoby.

Výše podpory je až 20 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 10 mil. Kč.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete také zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět dotazy, neváhejte se obrátit na Ing. Petra Novotného.