X

Nejlépe hodnocený projekt v programu Nemovitosti byl zpracován v RENARDS

Z necelých 300 odevzdaných žádostí o podporu ve II. výzvě programu Nemovitosti získal nejvíce bodů projekt, který jsme zpracovali pro společnost P+P technik s.r.o. Žádost ztratila při hodnocení pouze jeden jediný bod. Společnost P+P technik s.r.o. bude v rámci projektu revitalizovat brownfield, na jehož místě dojde k vybudování moderního skladovacího zázemí.

Pro více informací naváhejte kontaktovat Ing. Marii Cejnkovou.