X

Nejlépe hodnocený projekt „Kanalizace a ČOV“ zpracovali v RENARDS

V minulém týdnu proběhla výběrová komise, která schvalovala financování vodohospodářským projektům v rámci OPŽP. Projekty odevzdané RENARDS byly úspěšné ze 100 % a v kategorii projektů kombinace Kanalizace a ČOV naše dva projekty obsadily dokonce absolutně první a také čtvrtou pozici.

Jsme rádi, že veřejný sektor díky naší pomoci může realizovat opatření za téměř 90 mil. Kč.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Ing. Petru Štantejskou.