X

Nejlépe hodnocenou žádost na dům pro seniory zpracoval RENARDS

<

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uveřejnilo výsledky hodnocení Dotačního titulu Komunitní dům seniorů za rok 2016. Z konkurence 37 předložených žádostí byla nejlépe hodnocena žádost obce Stonava, na jejímž zpracování se podílela společnost RENARDS dotační, s.r.o. Seniorům ve Stonavě bude tedy i díky společnosti RENARDS dotační, s.r.o. zajištěno sociální nájemní bydlení a dojde k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a současně jim bude umožněn komunitní způsob života. Celkové předpokládané náklady akce na výstavbu 10 bytů pro seniory budou cca 37,8 milionů korun.

Výsledky hodnocení: