X

Naší klienti obdrželi první dotace z OP PIK na účet

Začínající podnikatelé, kteří realizovali své projekty pod hlavičkou programu Technologie – I.  Výzva , již požádali o profinancování jednotlivých investičních akcí Agenturu pro podnikání a inovace (API). Žádosti o vyplacení dotace, které administrovala společnost RENARDS jsou aktuálně schválené a firmy tak čerpají prostředky z nového programového období OP PIK 2014-2020.

Druhé kolo programu Technologie pro začínající podnikatele bude opětovně vyhlášeno na podzim 2016

V případě zájmu o více informací prosím kontaktujte Ing. Lucii Mikšíkovou.