X

Naše úspěchy ve výzvě IROP

Naše společnost zaznamenala mimořádný úspěch ve výzvě č. 20 IROP, zaměřené na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel veřejné hromadné dopravy. Na stránkách poskytovatele dotace bylo zveřejněno pořadí projektů dle bodového hodnocení. Projekty na prvních čtyřech místech celorepublikové výzvy zpracovala společnost RENARDS. Po schválení ze strany řídícího orgánu IROP tak díky naší práci Dopravní podnik města Brna zakoupí celkem 60 CNG autobusů, ČSAD Frýdek – Místek bude moci pořídit 6 CNG autobusů a 2 elektrobusy. Celková investice do těchto vozidel bude činit dle předpokladu 616 mil. Kč, přitom bude poskytnuta dotace v úhrnné výši 563 mil. Kč.
Společnost RENARDS tak potvrdila pozici dlouhodobé republikové jedničky v obstarávání dotací na pořizování nízkoemisních vozidel hromadné dopravy. Kompletní výsledky výzvy naleznete zde.

Chcete se i Vy pobavit o Vašich možnostech z IROP? Kontaktujte Mgr. Ondřeje Stolara.