X

Malé zdroje elektrické energie – shrnutí semináře

Dne 21. 4. 2016 pořádal brněnský spolek ENERGIS 24 odborný seminář na téma „Malé zdroje elektrické energie pracující na principu depolymerace, pyrolýzy a zplyňování a další vývojové technologie“. Jednalo se již o 9. ročník, zaměřený na toto téma.

Na semináři vystoupili zástupci dodavatelů technologií zplyňování, zástupci uživatelů, odborníci z řad vědeckých a výzkumných institucí.

Ing. Petr Novotný ze společnosti RENARDS dotační, s.r.o. vystoupil na semináři s přednáškou na téma „Přehled dotací do oblasti OZE napříč dotačními tituly“, v rámci níž byly představené všechny dotační možnosti, které je aktuálně možné využít a které směřují do oblasti obnovitelných zdrojů energie. Prezentace je k dispozici zde.