X

Kanalizace a ČOV

Až do začátku příštího roku lze žádat o dotace ve výši 64 % na výstavbu nové kanalizace nebo na výstavbu či intenzifikaci čistírny odpadních vod. Příjem žádostí končí 19. ledna 2017, a proto není času na zbyt!

Pokud zamýšlíte realizaci projektu z oblasti vodohospodářské, neváhejte se obrátit na Ing. Petru Štantejskou, která Vám poskytne nezbytné informace.