X

Jak na Nový rok, tak…..

Dalším milníkem v IROPu se pro RENARDS stalo vyhodnocení výzvy č. 46 na podporu základních škol. Díky kolektivní práci oddělení územního rozvoje a vzdělávání bylo podpořeno všech 6 podaných projektů. Kumulovaná výše přiznané dotace na tyto akce činí 130 mil. Kč, což činí krásných 12 % z celorepublikové finanční alokace této výzvy. Na nové odborné učebny pro své žáky se tak mohou těšit základní školy v Mikulově, Velké Bíteši, Moravském Krumlově, Želešicích, Dolních Věstonicích a Kostelci. Vyhodnocení dalších zpracovaných projektů základních škol v rámci sesterské výzvy již brzy…