X

Hospodaření s vodou pro malé obce

Až do 30.6. 2016 je možné žádat o podporu na opatření nakládání se srážkovými a odpadními vodami.

Podporované akce jsou:

  • výstavby nebo rekonstrukce retenčních nádrží,
  • dočištění tzv. šedých vod a jejich znovu využití,
  • zakládání zelených střech pro vsak a odpar dešťové vody.

O až 80% dotaci mohou žádat obce do 500 obyvatel na celém území ČR.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou, která s Vámi detailně projde dotační možnosti pro Vaši obec.