X

Excelentní práce RENARDS v Excelentním výzkumu

Předčasným vánočním dárkem bylo pro nás vyhodnocení výzvy č. 19 OP VVV zaměřené na projekty excelentního výzkumu. Námi zpracovaný projekt Centrum pokročilých leteckých technologií, na kterém jsme spolupracovali s odborníky z ČVUT a VUT, byl vybrán k podpoře. Celkové výdaje projektu činí 1,1 mld. Kč, z toho dotace činí 976 mil. Kč. Jedná se o dosud nejvyšší dotaci, kterou naše společnost pro své klienty zajistila. Tento mimořádný úspěch je o to cennější, že k financování byl v rámci výzvy doporučen pouze každý čtvrtý projekt. ČVUT v Praze se tak zařadí během následujících let realizace projektu do evropské špičky na poli vývoje leteckých motorů.