X

Dotační příležitost pro podnikatele v cestovním ruchu

V rámci otevřené výzvy V. Úspory energie byl rozšířen okruh potencionálních žadatelů, kteří by měli zájem o realizaci energeticky úsporných opatření v objektech určených pro komerční turistiku jako jsou hotely, restaurace, lázně apod. V předmětném objektu se musí provozovat podporovatelná činnost (podporované CZ NACE naleznete zde) a musí dojít po realizaci projektu k úspoře energie, která je hlavním hodnotícím kritériem žádosti pro poskytnutí dotace. Místem realizace musí být Česká republika, vyjma území hlavního města Prahy.

Výše dotační podpory se odvíjí od velikosti podniku, a to 30% pro velký podnik, 40 % pro střední podnik a 50 % pro malý podnik, kde minimálně požadovaná výše na žádost musí činit 0,5mil. Kč. Příjem žádostí do této výzvy je od 16.9.2019 a končí příští rok 30.4.2020. Žadatel o dotaci musí zrealizovat předložený projekt o dotaci nejpozději do 31.3.2023.

Základní informace o výzvě naleznete zde. Pro jakékoli dotazy je Vám k dispozici Ing. Andrea Seidlová.