X
Dotační
oblasti

Dotace na podnikové IT

V čem Vám dotace může pomoci?

Lze získat podporu až 45% pořízení softwaru a hardwaru ke zdokonalení firemního vybavení, například:

 • office,
 • ERP systémy,
 • CRM systémy,
 • docházkový systém,
 • výrobní systémy,
 • systémy pro sledování zakázek,
 • sjednocovací systémy firemních procesů,
 • databáze a zakázková mapa,
 • CAD systémy,
 • Počítače, čtečky, tablety,
 • monitorovací platformy,
 • bezpečnostní systémy.

 

Proč spolupracovat právě s RENARDS?

S programem máme již historicky bohaté zkušenosti a jsme velmi úspěšní:

 • naše úspěšnost: 98,07 %
 • průměrná úspěšnost trhu: 56,38 %

 

Co je třeba udělat?

Kontaktuje Ing. Karla Brunclíka.

 

Reálný příklad našeho projektu pro inspiraci

Pro společnost Styrotrade, s.r.o., která je lídrem ve výrobě expandovaného polystyrenu v ČR, byla hrozba ztráty konkurenceschopné pozice velmi reálná, neboť trh expandovaného polystyrenu je vysoce konkurenční a jakékoliv zaváhání znamená oslabení tržní pozice. Zástupci společnosti se proto rozhodli pro implementaci komplexního informačního systému, který pomohl optimalizovat procesy v nejdůležitějších oblastech fungování podniku – účetnictví, správa majetku, materiálu, controling, prodej a distribuce, databáze, personalistika či mzdy. Náklady projektu se vyšplhaly na částku téměř 10 mil. Kč a požadovaná dotace dosáhla téměř 5 mil. Kč.

 

                                      

 

Kombinace programů

Na financování obdobných výdajů je v některých případech možné využít i program Průmysl 4.0. Zvážíme tedy, který program pro Váš typ projektu/projektů bude optimální.

 

 

Realizované dotační projekty

 • Styrotrade, a.s.

  Styrotrade, a.s. - Dotace na implementaci informačního ERP systému

  Díky dotaci společnost implementovala komplexní ERP informační systém, který pomohl optimalizovat procesy v nejdůležitějších oblastech fungování podniku – účetnictví, správa majetku a materiálu, controlling, prodej a distribuce, databáze, personalistika a mzdy.

 • Železárny Štěpánov, s.r.o.

  Železárny Štěpánov, s.r.o. - Manažerský informační systém

  Byl pořízen výrobní systém pro simulování procesů plnění a tuhnutí materiálu s přímým propojením na výrobní technologie. Manažerský informační systém slouží ke sběru, analýze a vizualizaci dat z výrobních a nevýrobních oddělení podniku.

 • ALFUN a.s.

  ALFUN a.s. - Dotace na ICT vybavenost podniku

  Projekt zahrnoval následující aktivity: implementace nových modulů pro plánování skladu a expedice, systém čárových kódů, vybudování bezdrátové datové sítě, pořízení serveru a pracovních stanic pro obsluhu informačního systému.

 • TECH

  TECH - TRADE, s.r.o.

  Cílem projektu bylo rozšíření stávajícího ERM o funkce evidence, kontroly výroby a skladového hospodářství pomocí specializovaného HW a SW. Dále došlo k upgradu konstrukčního oddělení a implementaci IS pro řízení obchodních a marketingových vztahů se zákazníky.

 • ELKOPLAST CZ, s.r.o.

  ELKOPLAST CZ, s.r.o. - Dotace na ERP systém a HW vybavení

  Cílem projektu byla investice do nového informačního systému kategorie ERP a na něj navázaného nezbytného HW vybavení za účelem optimalizace vnitropodnikových procesů.

Zobrazit další

Naši společnost doporučují