X
Dotační
oblasti

Dotace na odpady

Proč řešit odpady?

Materiálové a energetické využití odpadů – eskalující téma pro soukromou i veřejnou sféru. Chceme-li žít v čistém prostředí, odpadové hospodářství je klíčem k udržitelnému rozvoji společnosti. Kvalitnější sběr, separace, zpětné využití odpadů či nakládání s nebezpečnými odpady jsou pouze příklady, na co lze získat významnou podporu z fondů Evropské unie.

Co můžete získat?

Získat lze dotaci ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů projektu dle právní formy žadatele a typu opatření.

Projekty mohou být zaměřeny například na:

Konkrétní dotační podmínky naleznete kliknutím na příslušné téma.

Kdy můžete žádat

 • do 3. 2. 2020
 • do 2. 12. 2019 v případě zařízení pro materiálové využití odpadů
 • do 30. 7. 2020 v případě prevence vzniku odpadů

Proč RENARDS?

Naše vybrané reference
 
Příjemce Název projektu Získaná dotace
 SCHWARTZ TECHNICKÉ   PLASTY ČR, s.r.o. Pořízení linky na zpracování plastového odpadu      11 854 350 Kč
 DGS plast s.r.o.
Materiálové využití odpadů ve společnosti DGS plast, s.r.o.
     16 002 000 Kč
 Město Kolín Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín      7 991 949 Kč
 Městská část Praha 16 Čistý Radotín – vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu 2. etapa      6 237 964 Kč

 

Naše akce

Přednášeli jsme na konferenci Setkání lídrů Středočeského kraje – Aktuální výzvy odpadového hospodářství. Akce byla pořádána ze strany UVR Mníšek pod Brdy a.s. a byla zaměřena na věcné a legislativní aspekty odpadového hospodářství se zaměřením na dotační výzvy.

 

Naše spolupráce

Aktivně spolupracujeme s Institutem cirkulární ekonomiky, nevládní neziskovou organizací, která se zaměřuje na inovativní environmentální management. Institut poskytuje analytické či vzdělávací programy a projektový management pro firmy, obce a další organizace v oblasti životního prostředí se zaměřením nejen na odpady.
Naším partnerem je rovněž projekční kancelář instinkt projekt, s.r.o., která se zaměřuje na projektování a rozpočtování pozemních staveb.

 

 

Co je potřeba udělat?

Kontaktujte naši specialistku Ing. Zdeňku Celou nebo Ing. Lenku Staňkovou.

A jak může vypadat Váš projekt?

Realizované dotační projekty

 • Hlavní město Praha

  Hlavní město Praha - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

  Hlavní město Praha získalo z OPŽP dotaci ve výši téměř 31 mil. Kč. Projekt řeší revitalizaci skládky TKO Slivenec, která se nachází v JZ části hl. města Prahy.

 • SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o.

  SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o. - Linka na zpracování plastového odpadu

  Pořízená recyklační linka je schopná z plastového odpadu v podobě plastových třísek, odřezků, neshodných odlitků a nálitků vyrobit plastový granulát, vhodný jako surovina pro další výrobu.

 • Městská část PRAHA 2

  Městská část PRAHA 2 - Vybudování sítě podzemních kontejnerů

  Předmětem projektu je vybudování 6 nových stanovišť s podzemními kontejnery na sběr tříděného odpadu, na každém sběrném místě budou instalovány 4 kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, tetrapak).

 • Městská část PRAHA 16

  Městská část PRAHA 16 - Vybudování podzemních kontejnerů

  Cílem bylo navazujícím projektem zkvalitnit a zkapacitnit systém odpadového hospodářství tak, aby odpovídal poptávce, jež převyšuje nabídku po sběrných místech na tříděný odpad v Praze 16. Došlo tedy k vybudování 5 sběrných míst s podzemními kontejnery pro občany na území MČ PRAHA 16.

 • Obec Otnice

  Obec Otnice - Dotace na vybudování sběrného dvora

  Sběrný dvůr o celkové kapacitě 955 t/rok zajišťuje hlavně shromažďování papíru, skla a plastů, dále objemného odpadu, nebezpečných složek odpadu komunálního a zpětný odběr elektrických zařízení.

 • Obec Bílovice nad Svitavou

  Obec Bílovice nad Svitavou - Dotace na svoz odpadu

  Obec Bílovice nad Svitavou si zažádala o dotaci nejen na kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad, ale i na jeho svoz.

 • Obec Bílovice nad Svitavou

  Obec Bílovice nad Svitavou - Dotace na pořízení kontejnerů

  Díky 90% dotaci bylo pořízeno 7 kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad a jedno svozové vozidlo. Bio odpad se na místní kompostárně mění v cennou surovinu.

Zobrazit další

Naši společnost doporučují