X
Dotační
oblasti

Dotace na odpady

Proč řešit odpady?

Materiálové a energetické využití odpadů – eskalující téma pro soukromou i veřejnou sféru. Chceme-li žít v čistém
prostředí, odpadové hospodářství je klíčem k udržitelnému rozvoji společnosti. Kvalitnější sběr, separace, zpětné
využití odpadů či nakládání s nebezpečnými odpady jsou pouze příklady, na co lze získat významnou podporu z fondů
Evropské unie.

Co můžete získat?

Získat lze dotaci ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů projektu dle právní formy žadatele a typu
opatření.

Projekty mohou být zaměřeny například na:

 • vybudování podzemních kontejnerů
 • modernizace sběrných dvorů
 • pořízení nových nádob na odpad pro občany
 • pořízení svozové techniky
 • pořízení třídících a dotřiďovacích linek
 • budování bioplynových stanic
 • pořízení zařízení na zpětné využití odpadů
 • zařízení na nebezpečný odpad

Konkrétní dotační podmínky pro veřejnou sféru jsou uvedeny zde, pro podnikatele zde.

Kdy můžete žádat

září – prosinec 2019

3. 9. 2018 – 2. 12. 2019 v případě zařízení pro materiálové využití odpadů

Proč RENARDS?

 • Naše vybrané reference
Příjemce Název projektu Získaná dotace
 
 SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR, s.r.o. Pořízení linky na zpracování plastového odpadu   11 854 350 Kč
 Městská část Praha 2 Vytvoření sítě podzemních kontejnerů na Praze 2   8 873 782 Kč
 Město Kolín Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín   7 991 949 Kč
 Městská část Praha 16 Čistý Radotín – vybudování podzemních kontejnerů pro
zlepšení systému třídění komunálního odpadu 2. etapa
  6 237 964 Kč
 • Naše akce

Přednášeli jsme na konferenci Setkání lídrů Středočeského kraje – Aktuální výzvy odpadového hospodářství.
Akce byla pořádána ze strany UVR Mníšek pod Brdy a.s. a byla zaměřena na věcné a legislativní aspekty
odpadového hospodářství se zaměřením na dotační výzvy. O programu proběhlé konference více na: http://fzp.ujep.cz/konference/AVOHprogram.pdf.

 • Naše spolupráce

Aktivně spolupracujeme s Institutem cirkulární ekonomiky, nevládní neziskovou organizací, která
se zaměřuje na inovativní environmentální management. Institut poskytuje analytické či vzdělávací programy a
projektový management pro firmy, obce a další organizace v oblasti životního prostředí se zaměřením nejen na
odpady. Naším partnerem je rovněž projekční kancelář instinkt projekt,
s.r.o.,
která se zaměřuje na projektování a rozpočtování pozemních staveb.

                 

Co je potřeba udělat?

Kontaktujte naši specialistku Ing. Zdeňku Celou nebo Ing. Lenku Vackovou-Veselou.

A jak může vypadat Váš projekt?

    

    

Realizované dotační projekty

 • Hlavní město Praha

  Hlavní město Praha - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

  Hlavní město Praha získalo z OPŽP dotaci ve výši téměř 31 mil. Kč. Projekt řeší revitalizaci skládky TKO Slivenec, která se nachází v JZ části hl. města Prahy.

 • SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o.

  SCHWARTZ TECHNICKÉ PLASTY ČR s.r.o. - Linka na zpracování plastového odpadu

  Pořízená recyklační linka je schopná z plastového odpadu v podobě plastových třísek, odřezků, neshodných odlitků a nálitků vyrobit plastový granulát, vhodný jako surovina pro další výrobu.

 • Městská část PRAHA 2

  Městská část PRAHA 2 - Vybudování sítě podzemních kontejnerů

  Předmětem projektu je vybudování 6 nových stanovišť s podzemními kontejnery na sběr tříděného odpadu, na každém sběrném místě budou instalovány 4 kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo bílé a barevné, tetrapak).

 • Městská část PRAHA 16

  Městská část PRAHA 16 - Vybudování podzemních kontejnerů

  Cílem bylo navazujícím projektem zkvalitnit a zkapacitnit systém odpadového hospodářství tak, aby odpovídal poptávce, jež převyšuje nabídku po sběrných místech na tříděný odpad v Praze 16. Došlo tedy k vybudování 5 sběrných míst s podzemními kontejnery pro občany na území MČ PRAHA 16.

 • Obec Otnice

  Obec Otnice - Dotace na vybudování sběrného dvora

  Sběrný dvůr o celkové kapacitě 955 t/rok zajišťuje hlavně shromažďování papíru, skla a plastů, dále objemného odpadu, nebezpečných složek odpadu komunálního a zpětný odběr elektrických zařízení.

 • Obec Bílovice nad Svitavou

  Obec Bílovice nad Svitavou - Dotace na svoz odpadu

  Obec Bílovice nad Svitavou si zažádala o dotaci nejen na kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad, ale i na jeho svoz.

 • Obec Bílovice nad Svitavou

  Obec Bílovice nad Svitavou - Dotace na pořízení kontejnerů

  Díky 90% dotaci bylo pořízeno 7 kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad a jedno svozové vozidlo. Bio odpad se na místní kompostárně mění v cennou surovinu.

Zobrazit další

Naši společnost doporučují