X
Dotační
oblasti

Dotace na nemovitosti

Podpora rekonstrukce podnikatelských objektů a brownfieldů prostřednictvím programu Nemovitosti má v dotačním světě dlouholetou a úspěšnou tradici.

Podporované aktivity

Na kompletní rekonstrukci objektu mohou malé podniky získat dotaci 45 % a střední podniky 35 %
z uznatelných výdajů, kterými mohou být:

 • rekonstrukce objektů a jejich modernizace;
 • výstavba či odstranění staveb;
 • úprava pozemků – sadové úpravy, hrubé terénní práce;
 • pořízení inženýrských sítí a účelových komunikací, jejich rekonstrukce či nová výstavba;
 • technická zařízení budov – vzduchotechnika, klimatizace, technologické rozvody, obnovitelné zdroje energie;
 • externě nakupované služby projektantů či jiných expertů;
 • inženýrská činnost – stavební dozor, autorský dozor projektanta.

NOVĚ je také možné ve vybraných oblastech získat dotaci na rekonstrukci nebo demolici (s následnou výstavbou) technicky nevyhovujícího objektu typu brownfield na objekt sloužící cestovnímu ruchu.

Bližší informace o aktuálně běžících výzvách naleznete zde.

Proč RENARDS

Společnost RENARDS má v programu Nemovitosti bohaté zkušenosti a je velmi úspěšná.

 • Do programu Nemovitosti podala 67 projektů.
 • Celkem 52 projektů bylo schváleno.
 • Pro své klienty získala 527 mil. Kč na vybudování kvalitního zázemí.

Podívejte se, jak může takový projekt v Nemovitostech vypadat

VIKTOR trade, s.r.o.

Během let 2017 a 2018 zrealizovala společnost VIKTOR trade, s.r.o. projekt, jehož předmětem byla demolice nevyhovujících objektů v těsné blízkosti současného zázemí společnosti a následná výstavba nové skladovací haly přistavěné k obvodové stěně haly stávající. V neposlední řadě došlo také k úpravě okolních ploch. Investice umožnila firmě VIKTOR trade, s.r.o. rozšířit své prostory a vybudovat kvalitní zázemí pro svou výrobu a zaměstnance.

Celková investice dosáhla hodnoty 16,3 mil. Kč a společnosti byla vyplacena dotace 7,3 mil. Kč.

   

Pracujeme v kvalitním týmu 

Příprava dotačního projektu je náročná a zapojuje se do ní více subjektů. Pro tvorbu úspěšného projektu je proto důležité vybrat si zkušeného a spolehlivého partnera. RENARDS nejen připraví samotnou žádost o dotaci, ale rovněž koordinuje soulad žádosti a jednotlivých příloh s dotačními pravidly.

Jsme schopni zajistit také služby potřebných odborníků – projektant, rozpočtář, energetický specialista.
Spolupracujeme například s těmito subjekty:

                             

Realizované dotační projekty

 • KELLNER CZ, s.r.o.

  KELLNER CZ, s.r.o. - Demolice zchátralých budov

  V rámci projektu došlo k demolici zchátralých budov bývalého zemědělského areálu a k následné výstavbě výrobně-administrativní haly. Způsobilé výdaje projektu činily 35,3 mil Kč, výše dotace 12,3 mil Kč. 

 • P+P technik s.r.o.

  P+P technik s.r.o. - Administrativní skladovací komplex

  Předmětem projektu byla revitalizace brownfieldu, na jehož místě vznikla moderní výrobně administrativní skladovací komplex. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahovaly výše 35,6 mil. Kč, přičemž dotace činila 12,5 mil. Kč

Zobrazit další

Naši společnost doporučují