X
Dotační
oblasti

Dotace na nemovitosti

Podpora rekonstrukce podnikatelských objektů a brownfieldů prostřednictvím programu Nemovitosti má v dotačním světě
dlouholetou a úspěšnou tradici.

 

Podporované aktivity

Na kompletní rekonstrukci objektu mohou malé podniky získat dotaci 45 % a střední podniky 35 %
z uznatelných výdajů, kterými mohou být:

 • rekonstrukce objektů a jejich modernizace;
 • výstavba či odstranění staveb;
 • úprava pozemků – sadové úpravy, hrubé terénní práce;
 • pořízení inženýrských sítí a účelových komunikací, jejich rekonstrukce či nová výstavba;
 • technická zařízení budov – vzduchotechnika, klimatizace, technologické rozvody, obnovitelné zdroje energie;
 • externě nakupované služby projektantů či jiných expertů;
 • inženýrská činnost – stavební dozor, autorský dozor projektanta.

Bližší informace o aktuálně běžící výzvě naleznete zde.

 

Proč RENARDS

Společnost RENARDS má v programu Nemovitosti bohaté zkušenosti a je velmi úspěšná.

 • Do programu Nemovitosti podala 67 projektů.
 • Celkem 52 projektů bylo schváleno.
 • Pro své klienty získala 527 mil. Kč na vybudování kvalitního zázemí.

 

Podívejte se, jak může takový projekt v
Nemovitostech vypadat

ALFA CHROM servis s.r.o.

V letech 2012 až 2014 realizovala společnost ALFA CHROM servis s.r.o. projekt, jehož hlavním cílem bylo získání
nových prostor pro rozšířené výrobní činnosti firmy a vybudování kvalitního zázemí pro zaměstnance. V rámci
projektu došlo ke kompletní rekonstrukci několik let chátrající nemovitosti v Bruntále. Výše způsobilých výdajů
dosáhla 32 mil. Kč a společnost získala dotaci 16 mil. Kč.

                                           

 

 

Aktuálně společnost zvažuje další rozšiřování svých výrobních prostor.

                                         

 

 

Pracujeme v kvalitním týmu 

Příprava dotačního projektu je náročná a zapojuje se do ní více subjektů. Pro tvorbu úspěšného projektu je proto
důležité vybrat si zkušeného a spolehlivého partnera. RENARDS nejen připraví samotnou žádost o dotaci, ale rovněž
koordinuje soulad žádosti a jednotlivých příloh s dotačními pravidly. 

Jsme schopni zajistit také služby potřebných odborníků – projektant, rozpočtář, energetický specialista.
Spolupracujeme například s těmito subjekty:

 

                                                                         

 

 

 

Realizované dotační projekty

 • P+P technik s.r.o.

  P+P technik s.r.o. - HW a SW vybavení

  Předmětem projektu je pořízení HW a SW vybavení a moderních výrobních technologií, které budou zapojeny do stávající výroby společnosti.

 • ALFEKO, s.r.o.

  ALFEKO, s.r.o. - Rozšíření budov společnosti

  V rámci projektu došlo k rekonstrukci a rozšíření budov společnosti. Byly odstraněny staré plechové sklady a na jejich místě bylo vybudováno nové administrativní zázemí. Celkové způsobilé výdaje čnily 19,5 mil. Kč, dotace je 8,8 mil. Kč.

 • KELLNER CZ, s.r.o.

  KELLNER CZ, s.r.o. - Demolice zchátralých budov

  V rámci projektu došlo k demolici zchátralých budov bývalého zemědělského areálu a k následné výstavbě výrobně-administrativní haly. Způsobilé výdaje projektu činily 35,3 mil Kč, výše dotace 12,3 mil Kč. 

 • VIKTOR trade, s.r.o.

  VIKTOR trade, s.r.o. - Demolice objektů

  Předmětem projektu byla demolice nevyhovujících objektů v těsné blízkosti současného zázemí společnosti a následná výstavba nové skladovací haly přistavěné k obvodové stěně haly stávající. Celková investice dosahovaly hodnoty 16,3 mil. Kč, dotace 7,3 mil. Kč.

Zobrazit další

Naši společnost doporučují