X
 

Dotace na nemovitosti

Podpora rekonstrukce podnikatelských objektů a brownfieldů prostřednictvím programu Nemovitosti má v dotačním světě dlouholetou a úspěšnou tradici.

 

Podporované aktivity

Na kompletní rekonstrukci objektu mohou malé podniky získat dotaci 45 % a střední podniky 35 % z uznatelných výdajů, kterými mohou být:

 • rekonstrukce objektů a jejich modernizace;
 • výstavba či odstranění staveb;
 • úprava pozemků – sadové úpravy, hrubé terénní práce;
 • pořízení inženýrských sítí a účelových komunikací, jejich rekonstrukce či nová výstavba;
 • technická zařízení budov – vzduchotechnika, klimatizace, technologické rozvody, obnovitelné zdroje energie;
 • externě nakupované služby projektantů či jiných expertů;
 • inženýrská činnost – stavební dozor, autorský dozor projektanta.

Bližší informace o aktuálně běžící výzvě naleznete zde.

 

Proč RENARDS

Společnost RENARDS má v programu Nemovitosti bohaté zkušenosti a je velmi úspěšná.

 • Do programu Nemovitosti podala 67 projektů.
 • Celkem 52 projektů bylo schváleno.
 • Pro své klienty získala 527 mil. Kč na vybudování kvalitního zázemí.

 

Podívejte se, jak může takový projekt v Nemovitostech vypadat

ALFA CHROM servis s.r.o.

V letech 2012 až 2014 realizovala společnost ALFA CHROM servis s.r.o. projekt, jehož hlavním cílem bylo získání nových prostor pro rozšířené výrobní činnosti firmy a vybudování kvalitního zázemí pro zaměstnance. V rámci projektu došlo ke kompletní rekonstrukci několik let chátrající nemovitosti v Bruntále. Výše způsobilých výdajů dosáhla 32 mil. Kč a společnost získala dotaci 16 mil. Kč.

                                           

 

 

Aktuálně společnost zvažuje další rozšiřování svých výrobních prostor.

                                         

 

 

Pracujeme v kvalitním týmu 

Příprava dotačního projektu je náročná a zapojuje se do ní více subjektů. Pro tvorbu úspěšného projektu je proto důležité vybrat si zkušeného a spolehlivého partnera. RENARDS nejen připraví samotnou žádost o dotaci, ale rovněž koordinuje soulad žádosti a jednotlivých příloh s dotačními pravidly. 

Jsme schopni zajistit také služby potřebných odborníků – projektant, rozpočtář, energetický specialista. Spolupracujeme například s těmito subjekty:

 

                                                                    http://www.cevre.cz/

 

 

 

Realizované dotační projekty

 • P+P technik s.r.o.

  P+P technik s.r.o. - Administrativní skladovací komplex

  Předmětem projektu byla revitalizace brownfieldu, na jehož místě vznikla moderní výrobně administrativní skladovací komplex. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahovaly výše 35,6 mil. Kč, přičemž dotace činila 12,5 mil. Kč

 • ALFEKO, s.r.o.

  ALFEKO, s.r.o. - Rozšíření budov společnosti

  V rámci projektu došlo k rekonstrukci a rozšíření budov společnosti. Byly odstraněny staré plechové sklady a na jejich místě bylo vybudováno nové administrativní zázemí. Celkové způsobilé výdaje čnily 19,5 mil. Kč, dotace je 8,8 mil. Kč.

 • KELLNER CZ, s.r.o.

  KELLNER CZ, s.r.o. - Demolice zchátralých budov

  V rámci projektu došlo k demolici zchátralých budov bývalého zemědělského areálu a k následné výstavbě výrobně-administrativní haly. Způsobilé výdaje projektu činily 35,3 mil Kč, výše dotace 12,3 mil Kč.

   

 • VIKTOR trade, s.r.o.

  VIKTOR trade, s.r.o. - Demolice objektů

  Předmětem projektu byla demolice nevyhovujících objektů v těsné blízkosti současného zázemí společnosti a následná výstavba nové skladovací haly přistavěné k obvodové stěně haly stávající. Celková investice dosahovaly hodnoty 16,3 mil. Kč, dotace 7,3 mil. Kč.

Zobrazit další

Další reference

 • KELLNER CZ, s.r.o.

  KELLNER CZ, s.r.o. - Demolice zchátralých budov

  V rámci projektu došlo k demolici zchátralých budov bývalého zemědělského areálu a k následné výstavbě výrobně-administrativní haly. Způsobilé výdaje projektu činily 35,3 mil Kč, výše dotace 12,3 mil Kč.

   

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno