X
Dotační
oblasti

Dotace na elektromobilitu

 

Budoucnost dopravy je v elektrickém pohonu. K urychlení této transformace existují dotační tituly, které nákup elektromobilu a výstavbu potřebné infrastruktury zpřístupňují širokému okruhu zájemců.

 

                        

 

Co můžete získat?

Pro podnikatele je možné získat dotaci na nákup elektromobilů ve výši 24 % až 33 % z pořizovací ceny elektromobilu. Na pořízení infrastruktury, jako jsou nabíjecí stanice, je možné získat dotaci ve výši 55 % až 75 %. Výše dotace závisí na velikosti podniku.

 

Příklad: malý podnik (do 50 zaměstnanců) si pořídí 1 elektromobil a nabíjecí stanici v podobě wallboxu.

Elektromobil (950 000 Kč) + Wallbox (35 000 Kč)                                                                        985 000 Kč

Dotace (33,75 % elektromobil, 75 % wallbox)                                                                                346 875 Kč

Výsledná cena                                                                                                                                    638 125 Kč

 

Příklad: velký podnik (nad 250 zaměstnanců) si pořídí 4 elektromobily a rychlonabíjecí stanici.

Elektromobily (á 950 000 Kč) + rychlonabíjecí stanice (750 000 Kč)                                     4 550 000 Kč

Dotace (24,75 % elektromobil, 55 % nabíjecí stanice)                                                               1 353 000 Kč

Výsledná cena                                                                                                                                 3 197 000 Kč     

 

 

Pro obce lze získat dotaci v absolutní výši ve výši 100 000 – 1 000 000 Kč (dle typu pořizovaného elektromobilu).

 

Příklad: obec si pořídí 1 osobní elektromobil a 1 nákladní elektromobil 3,5t pro technické služby.

Osobní elektromobil (950 000 Kč) + nákladní elektromobil (900 000 Kč)                             1 850 000 Kč

Dotace (250 000 Kč na osobní, 600 000 Kč na nákladní elektromobil)                                     850 000 Kč

Výsledná cena                                                                                                                                 1 000 000 Kč

 

I když je zatím nákup elektromobilu spojený s vyššími pořizovacími náklady, provozní náklady jsou výrazně nižší než u klasických automobilů. Podle ceny elektrické energie vychází náklad na 1 km obvykle v rozmezí 0,25 Kč až 0,60 Kč. Náklady na pravidelnou údržbu jsou minimalizované nebo zcela eliminované.

 

V České republice jsou v současné době v provozu již stovky veřejně přístupných nabíjecích stanic pro elektromobily, včetně těch rychlonabíjecích.

 

Naše aktivity v oblasti elektromobility

Společnost RENARDS se aktivně podílí na rozvoji elektromobility nejen prostřednictvím administrace dotací v této oblasti. Naši pracovníci se účastní odborných konferencí a kulatých stolů, také publikují články k tématu elektromobility.

Hybrid.cz – informace o 3 výzvě

Hybrid.cz – informace o změnách v programu podpory elektromobility

Hybrid.cz – otázky a odpovědi na téma podpory elektromobility

Konference MŽP na téma čistá mobilita

Účast na konferenci k veletrhu AMPER

 

 

 

 

Realizované dotační projekty

  • LUKOV Plast spol. s r.o.

    LUKOV Plast spol. s r.o. - Pořízení elektromobilu

    Cílem projektu bylo prostřednictvím pořízení elektromobilu naplnit environmentální politiku společnosti LUKOV Plast, která mimo jiné spočívá v důrazu na nízkou spotřebu energií, vstupních surovin a materiálů

  • Scootland s.r.o

    Scootland s.r.o - Pořízení elektromobilu

    Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu pro potřeby společnosti Scootland s.r.o. Elektromobil slouží k realizaci četných služebních cest po Brně a okolí. 

Zobrazit další

Naši společnost doporučují