X

Dotace pro střední a vyšší odborné školy

Aktuálně je vyhlášená výzva z Integrovaného regionálního operačního programu zaměřená na Infrastrukturu středních škol a vyšších odborných škol.

Žádosti lze předkládat od 30. 6. 2016 do 18. 11. 2016.

Žádat mohou školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy; obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi; kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji; subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit; nestátní neziskové organizace; církve či církevní organizace; organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace na:

  • stavby a stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (viz přiložený dokument)
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury vč. zajištění bezbariérovosti;
  • zvýšení kapacity ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

 
Maximální výše dotace činí až 100%. Více informací o výzvě naleznete zde.

V případě zájmu o zpracování žádosti o dotaci, či jakýchkoli dotazů týkající se podpory z Integrovaného regionálního operačního programu, kontaktujte prosím Mgr. Ondřeje Stolara.