X

Dotace na kanalizace a ČOV již brzy!

Zbývá necelých 6 měsíců do zahájení příjmu žádostí o dotaci na podporu výstavby oddílných kanalizací a ČOV. Bude podporována nová výstavba kanalizací a výstavba, modernizace či intenzifikace ČOV.

Žádat budou moci mj. obce jakékoli velikosti a obchodní společnosti.

Využijte čas na řádnou přípravu  pro úspěšné schválení žádosti!

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.