X

CzechInvest – vyhlášení dodatečných Výzev v programu OPPI Potenciál a OPPI Rozvoj

Agentura CzechInvest předběžně oznámila vyhlášení dodatečných Výzev v programu OPPI Potenciál a OPPI Rozvoj. Cílem programu Potenciál je pomáhat podnikatelům zavádět a rozšiřovat kapacity pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, tj. podpora zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně SW potřebného pro inovaci výroby. Program Rozvoj umožňuje, díky dotacím do technologického vybavení, urychlit rozvoj malých a středních podniků. Projekty v programu Rozvoj mohou být realizovány pouze v některých podporovaných regionech. Při schvalování projektů bude kladen důraz především na včasnou realizaci projektu. Předpokládané vyhlášení výzev se očekává začátkem května 2014. Bližší informace najdete na adrese:http://www.dotacenadosah.cz/prumysl.

V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti o dotaci se na nás neváhejte obrátit. Pro program Rozvoj kontaktujte pana Tomáše Kubešu: kubesa@renards.cz, tel: 775 566 231 a pro program Potenciál pana Pavla Kratochvíla: kratochvil@renards.cz, tel: 733 130 854.