X

Byla vyhlášena výzva v programu Obnovitelné zdroje energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. 1. 2017 výzvu v rámci programu Obnovitelné zdroje energie na opatření vedoucí ke zvýšení podílu výroby energie z OZE, přičemž vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci. Žádat mohou podnikatelské subjekty a zemědělští podnikatelé (opatření v rámci BPS). Pro výzvu je alokovaná částka ve výši 800 mil. Kč, přičemž pro velké podniky je určeno maximálně 20 % této alokace. Podmínky programu jsou obdobné jako v 1. výzvě, jen alokace se zvětšila více než dvojnásobně.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v období od 15.2. 2017 do 15. 7. 2017, přičemž řídící orgán může zastavit příjem žádostí i dříve, nejdříve však 14 dní po otevření příjmu žádostí. Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální 100 mil. Kč. Doporučujeme tedy s přípravou projektu začít co nejdříve.

Podporovaná opatření:

–  vyvedení tepla ze stávajících BPS do místa spotřeby nebo vyvedení bioplynu ke vzdálené kogenerační jednotce;
–  výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla nebo kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové         stanice včetně;
–  výstavba a rekonstrukce malé vodní elektrárny do 10 MWe instalovaného výkonu.

Výše dotace u projektů výstavby/rekonstrukce zdrojů na biomasu a výstavby/rekonstrukce malé vodní elektrárny je 80 % pro malý, 70 % pro střední a 60 % pro velký podnik.

Podrobnější informace naleznete zde.

V případě, že budete mít zájem zpracovat žádost o dotaci nebo budete chtít zodpovědět jakékoli dotazy týkající se vyhlášené výzvy, kontaktuje prosím Ing. Petra Novotného.