X

Byla otevřená výzva na podporu elektromobilů, dobíjecích stanic, akumulace energie a druhotných surovin

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 25. 1. 2017 výzvu v rámci programu Nízkouhlíkové technologie. Dotace z tohoto programu jsou určené pro malé, střední i velké podniky působící na území celé ČR mimo hl. města Prahy. Podporované jsou následující oblasti:

–  pořízení elektromobilů – osobních, lehkých užitkových, dodávkových i nákladních;

–  pořízení dobíjecích stanic pro vlastní potřebu podniku – s vysokou mírou dotace 60 % – 80 % podle velikosti podniku;

–  pořízení systému akumulace energie – bateriové systémy, systémy na uchování tepla apod.;

–  inovativní projekty využití druhotných surovin.

 

Žádat mohou i podnikatelské subjekty ze 100 % vlastněné veřejným sektorem.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.

Podporovaná opatření:

Pořízení elektromobilů – Výše dotace je 75 % pro malý podnik, 65 % pro střední podnik a 55 % pro velký podnik. Dotace se však nevypočítává z celkové ceny automobilu, ale jen z vícenákladů na elektromobil, tedy rozdílu ceny totožného automobilu v provedení se spalovacím motorem a v provedení plně elektrickém. Protože by mohlo v mnoha případech být obtížné určit tyto vícenáklady jsou stanovené na 45 % z ceny elektromobilu (u lehkých užitkových elektromobilů jsou vícenáklady jen 30 %). Jinými slovy poskytovatel dotace předpokládá, že elektromobil je o 45 % dražší než automobil totožný ale se spalovacím motorem.

 

Příklad:

Cena elektromobilu:                                  700 000 Kč

Uznatelné náklady (45 %):                        315 000 Kč

Dotace pro malý podnik (75 %):              236 250 Kč

Výsledná cena elektromobilu:                463 750 Kč                                    

 

Pořízení dobíjecích stanic – musí sloužit pro vlastní potřebu podniku, míra podpory je 80 % pro malý podnik, 70 % pro střední podnik, 60 % pro velký podnik.

 

Zavádění technologií akumulace energie – míra podpory je 80 % pro malý podnik, 70 % pro střední podnik, 60 % pro velký podnik;

 

Zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné; míra podpory je 45 % pro malý podnik, 35 % pro střední podnik, 25 % pro velký podnik.

Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout vedle pořízení vozidla, stroje a zařízení, stavby, inženýrské sítě i inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti.

Pro více informací klikněte zde.

V případě Vašeho zájmu o zpracování žádosti či jakýchkoli dotazů kontaktujte Ing. Petra Novotného.