X

Až 85% dotace na opatření proti povodním pro veřejný sektor

Obce, dobrovolné svazky obcí příspěvkové organizace a další subjekty mohou aktuálně žádat o dotaci na podporu následujících preventivních protipovodňových opatření:

  • analýza odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření, budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů, digitální povodňové plány, více zde

Dále je možné podpořit ochranu sídel proti povodním:

  • zvýšení průtoků na vodních tocích, hospodaření se srážkovými vodami, obnova, výstavba a rekonstrukce vodních děl, stabilizace a sanace svahových nestabilit, více zde

 

Žádosti jsou přijímány do 31.5. 2016. Podpora bude poskytována formou až 85% dotace z celkových způsobilých výdajů projektu.

Pro více informací kontaktujte Ing. Petru Štantejskou.