X

7 projektů pro Správu a údržbu silnic Jmk

Pro 45. zasedání Výboru regionální rady Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod zpracovala naše společnost 7 projektů pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje (oblast podpory 1.1 a 1.2) a 1 projekt pro obec Bílovice nad Svitavou (oblast podpory 1.2). Všechny tyto projekty úspěšně prošly hodnocením a byly doporučeny k financování. Znamená to, že díky nám bude například rekonstruována komunikace II/432 mezi obcemi Ratíškovice a Hodonín či technicky zhodnocena silnice II/425 v obci Nosislav. Naše společnost se tak podílela na zisku více než 225 milionů korun ze strukturálních fondů EU. Úspěšnost námi zpracovaných projektů předložených do 45. zasedání Výboru regionální rady je tedy 100 %, přičemž na prvních třech místech hodnocení se umístily námi zpracovávané projekty (získaly nejvyšší počet bodů).