X

4. veřejná soutěž programu TRIO

Byla vyhlášena očekávaná 4. veřejná soutěž v rámci programu TRIO. Od 4. 9. 2018 do 31. 10. 2018 lze předkládat žádosti o dotaci na projekty zaměřené na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Na celý projekt lze získat dotaci ve výši až 70 % a pro uchazeče je připraveno v následném čtyřletém období 1,7 mld. Kč. Tyto finanční prostředky budou poskytnuty na projekty s vazbou na tzv. klíčové technologie: fotonika, mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie a pokročilé materiály. Nutná je přitom účinná spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací. Konkrétní podmínky vyhlášené výzvy uvádíme zde. Pro více informací se neváhejte obrátit na Mgr. Ondřeje Stolara.