X

100% úspěšnost v tradičním programu Technologie IV

V rámci výzvy na pořízení strojních technologií, která především v listopadu a prosinci loňského roku zaměstnala oddělení výzkumu, vývoje a podnikání, bylo kladně vyhodnoceno všech 14 podaných záměrů našich klientů.

Zaměstnanci společnosti RENARDS tak navázali na tradice předchozích let a úspěšně pomohou podnikatelům v jejich dalším rozvoji.