X
 

Dotace na zlepšení životního prostředí

Životní prostředí je u nás na prvním místě! Finanční podporu v této oblasti lze získat obecně na opatření týkající se vody, vzduchu, odpadů, zeleně a krajiny a v neposlední řadě také energetických úspor veřejných budov.
Výše podpory dosahuje až 85 % dle typu opatření a zaměření projektu.

Příjemci dotací mohou být tyto subjekty:

 • Obce (všech velikostí), města, kraje a jimi zřizované organizace;
 • podnikatelé;
 • nestátní neziskové organizace a další.

Na co lze získat dotaci: 

 • Budování kanalizací, vodovodů a realizace protipovodňových opatření;
 • pořízení kontejnerů (nadzemních, podzemních), popelnic pro občany (např. na bioodpad), svozových prostředků;
 • technologie pro nakládání s odpady (vč. zdravotnických a nebezpečných odpadů);
 • sběrné dvory, kompostárny, bioplynové stanice;
 • identifikaci a následné odstranění ekologických zátěží;
 • výměnu neekologických kotlů, filtrů pro snížení emisí;
 • péči o přírodu a krajinu - výsadba zeleně (trávníky, lesoparky, aleje, parky, apod.), budování vodních prvků (tůně, mokřady, rybníky, apod.) a opatření na ochranu živočichů;
 • zateplení obálky veřejné budovy, výměna oken, dveří, výměna zdroje vytápění, instalace fotovoltaických panelů, systému využívající odpadní teplo.
 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  VAK Kroměříž

  vodohospodářská společnost

  dotace na rekonstrukci čističky

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Dopravní podnik města Brna

  veřejný dopravce

  dotace na pořízení 88 autobusů na CNG

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Lučební závody Draslovka

  výrobce chemických produktů

  dotace na zabezpečené čerpání chemikálií

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  3ČSAD

  veřejný dopravce

  dotace na pořízení autobusů na CNG

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  ACTHERM

  teplárny Chomutov

  dotace na snížení emisí

Realizované dotační projekty

 • DSO Domašovsko

  DSO Domašovsko - Dotace na výstavbu kanalizace a ČOV

  Celkové náklady na vybudování kanalizace a ČOV v obcích sdružených v dobrovolném svazku obcí Domašovsko byly v rozsahu 190 mil. Kč. Díky dotaci ve výši 134 mil. Kč bylo možné projekt realizovat.

 • Obec Otnice

  Obec Otnice - Dotace na vybudování sběrného dvora

  Sběrný dvůr o celkové kapacitě 955 t/rok zajišťuje hlavně shromažďování papíru, skla a plastů, dále objemného odpadu, nebezpečných složek odpadu komunálního a zpětný odběr elektrických zařízení.

 • Město Adamov

  Město Adamov - Dotace na pořízení kropícího vozu

  Město Adamov si s pomocí evropských dotací pořídilo kropící a samosběrný vůz. Z celkových nákladů ve výši 4,6 mil. Kč bylo výce než 3,5 mil. Kč kryto z dotace.

 • Obec Bílovice nad Svitavou

  Obec Bílovice nad Svitavou - Dotace na pořízení kontejnerů

  Díky 90% dotaci bylo pořízeno 7 kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad a jedno svozové vozidlo. Bio odpad se na místní kompostárně mění v cennou surovinu.

 • VaK Kroměříž

  VaK Kroměříž - Dotace na rekonstrukci ČOV Hulín

  Výsledkem projektu s názvem „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hulín“ je odpovědné čištění odpadních vod města Hulín. Vypouštěné odpadní vody jsou tak v souladu se stávající legislativou ČR i přísnými limity EU.

 • Těšínské jatky

  Těšínské jatky - Dotace na odstranění zápachu

  Předmětem dotace  bylo termooxidační spalovací zařízení na odstraňování zápachů, které eliminuje zápach odcházejícího kouře z prostoru udíren. Pro tento projekt byla zvolena nejlepší dostupná technologie, tzv. BAT.

 • Město Adamov

  Město Adamov - Dotace na protipovodňový plán

  Podstatou investice ve městě Adamov bylo vybudování varovného protipovodňového systému a tvorba digitálního povodňového plánu, který je neocenitelnou pomůckou při povodňových událostech.

 • Město Valtice

  Město Valtice - Dotace na úpravu a obnovu zeleně

  Projekt úpravy a obnovy současné zeleně ve městě Valtice se týkal ulic i parků a dosáhl částky přibližně 18 mil. Kč. Byly osázeny stromy a keře a upravené travnaté plochy v řešených lokalitách.

Zobrazit další

Další reference

 • Město Adamov

  Město Adamov - Dotace na pořízení kropícího vozu

  Město Adamov si s pomocí evropských dotací pořídilo kropící a samosběrný vůz. Z celkových nákladů ve výši 4,6 mil. Kč bylo výce než 3,5 mil. Kč kryto z dotace.

 • Obec Bílovice nad Svitavou

  Obec Bílovice nad Svitavou - Dotace na pořízení kontejnerů

  Díky 90% dotaci bylo pořízeno 7 kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad a jedno svozové vozidlo. Bio odpad se na místní kompostárně mění v cennou surovinu.

 • VaK Kroměříž

  VaK Kroměříž - Dotace na rekonstrukci ČOV Hulín

  Výsledkem projektu s názvem „Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hulín“ je odpovědné čištění odpadních vod města Hulín. Vypouštěné odpadní vody jsou tak v souladu se stávající legislativou ČR i přísnými limity EU.

 • Město Valtice

  Město Valtice - Dotace na úpravu a obnovu zeleně

  Projekt úpravy a obnovy současné zeleně ve městě Valtice se týkal ulic i parků a dosáhl částky přibližně 18 mil. Kč. Byly osázeny stromy a keře a upravené travnaté plochy v řešených lokalitách.

 • Ing. Karel Kuthan, CSc.

  Ing. Karel Kuthan, CSc. - Dotace na pračku vzduchu

  Pan Ing. Karel Kuthan, CSc. získal díky RENARDS dotaci na pračku vzduchu, která slouží ke snížení emisí amoniaku.

 • Statutární město Brno

  Statutární město Brno - Dotace na středisko eko výchovy

  Pro statutární město Brno jsme získali dotaci, která sloužila na rekonstrukci střediska ekologické výchovy v parku Špilberk.

 • Obec Bílovice nad Svitavou

  Obec Bílovice nad Svitavou - Dotace na svoz odpadu

  Obec Bílovice nad Svitavou si zažádala o dotaci nejen na kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad, ale i na jeho svoz.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno