X
 

Dotace na vzdělávání

Zlepšete s námi podmínky pro naše děti i pro zaměstnance! Mateřské, základní a střední školy mohou žískat dotaci na modernizaci, zkapacitnění a vybavení. Státní vysoké školy mohou získat významnou dotaci na své investiční aktivity, týkající se infrastruktury vzdělávání v návaznosti na výzkum a vývoj. Evropské fondy rovněž nezapomínají ani na podporu vzdělávání zaměstnanců.

Příjemci dotací mohou být tyto subjekty: 

 • Obce, kraje a jimi zřizované organizace;
 • vysoké školy;
 • nestátní neziskové organizace;
 • podnikatelé.

 

 Na co lze získat dotaci: 

 • Modernizace a vybavení školských zařízení;
 • infrastruktura vědeckovýzkumných kapacit na VŠ;
 • vzdělávání zaměstnanců;
 • vzdělávání úředníků;
 • tvorba vzdělávacích programů pro zaměstnance;
 • výstavba školicích a vzdělávacích firemnch středisek.

 

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Frýdlant nad Ostravicí

  město

  dotace na modernizaci učeben ZŠ TGM

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  vysoká škola

  dotace na pořízení informačních zdrojů

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Tedom

  výrobce kogeneračních jednotek

  dotace na vzdělávání zaměstnanců

Realizované dotační projekty

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na modernizaci SOU

  Modernizace SOU Jana Tiraye zvýšila kapacitu a kvalitu výuky. To povede k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce a ke konkurenceschopnosti regionu v oblasti vzdělávání. Dotace dosáhla výše 15,6 mil. Kč.

 • ZŠ Bílovice nad Svitavou

  ZŠ Bílovice nad Svitavou - Dotace na jazykové kompetence

  V ZŠ Bílovice nad Svitavou získali dotaci na posilování jazykových kompetencí žáků a učitelů. Tato podpora zajistila kvalitnější výuku a lepší jazykovou průpravu žáků do života.

 • Obec Radostín

  Obec Radostín - Dotace na infrastrukturu vzdělávání

  V obci Radostín využili dotaci, díky níž modernizovali infrastruktu pro vzdělávání v mateřské a základní škole.

 • TEDOM

  TEDOM - Dotace na kvalifikaci zaměstnanců

  Dotovaný projekt cílil na odborné vzdělávání zaměstnanců všech divizí společnosti TEDOM, aby byli schopni dosáhnout vyšších požadavků na kvalitu a bezpečnost výrobků ze strany odběratelů a splňovali firemní předpisy a normy.

 • Zdravotnická záchranná služba

  Zdravotnická záchranná služba - Dotace na vzdělávání zaměstnanců

  Projekt byl zaměřen na prohloubení kvalifikace nelékařských zdravotnických pracovníků záchranky Jihomoravského kraje, čimž se zvýšila efektivnost jejich výkonu a aktuálnost informací neodkladné přednemocniční péče.

 • ADM, a.s.

  ADM, a.s. - Dotace na vzdělávání zaměstnanců

  Zaměstnanci byli školeni v dentistických postupech, aby byli schopni podat profesionální metodický servis k nabízeným produktům ve stomatologické praxi. Osvojili si i základních dovedností zubních laboratorních techniků.

Zobrazit další

Další reference

 • TEDOM

  TEDOM - Dotace na kvalifikaci zaměstnanců

  Dotovaný projekt cílil na odborné vzdělávání zaměstnanců všech divizí společnosti TEDOM, aby byli schopni dosáhnout vyšších požadavků na kvalitu a bezpečnost výrobků ze strany odběratelů a splňovali firemní předpisy a normy.

 • ADM, a.s.

  ADM, a.s. - Dotace na vzdělávání zaměstnanců

  Zaměstnanci byli školeni v dentistických postupech, aby byli schopni podat profesionální metodický servis k nabízeným produktům ve stomatologické praxi. Osvojili si i základních dovedností zubních laboratorních techniků.

 • Město Lanškroun

  Město Lanškroun - Dotace na vybudování eGON Centra

  Projekt eGON je individuálním projektem systémového charakteru. Realizací přispěje k naplňování vládou ČR navržené strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby". Cílem je zajistit, aby uživatelé dokázaly tyto prvky ovládat.

 • Styrotrade

  Styrotrade - Dotace na vzdělávání zaměstnanců

  Firma získala dotaci na ICT vzdělávání zaměstnanců, aby firemní procesy fungovaly efektivně a správně.

 • ZŠ Bílovice nad Svitavou

  ZŠ Bílovice nad Svitavou - Dotace na jazykové kompetence

  V ZŠ Bílovice nad Svitavou získali dotaci na posilování jazykových kompetencí žáků a učitelů. Tato podpora zajistila kvalitnější výuku a lepší jazykovou průpravu žáků do života.

 • ZŠ Mikulov

  ZŠ Mikulov - Dotace na jazykové kompetence

  V ZŠ Mikulov získali dotaci na posilování jazykových znalostí a praktických dovedností. Tato podpora žákům přinesla větší konkurenceschopnost na trhu práce a zároveň i přístup k informacím, cizím kulturám apod.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno