X
 

Dotace na vzdělávání

Zlepšete s námi podmínky pro naše děti i pro zaměstnance! Mateřské, základní a střední školy mohou žískat dotaci na modernizaci, zkapacitnění a vybavení. Státní vysoké školy mohou získat významnou dotaci na své investiční aktivity, týkající se infrastruktury vzdělávání v návaznosti na výzkum a vývoj. Evropské fondy rovněž nezapomínají ani na podporu vzdělávání zaměstnanců.

Příjemci dotací mohou být tyto subjekty: 

 • Obce, kraje a jimi zřizované organizace;
 • vysoké školy;
 • nestátní neziskové organizace;
 • podnikatelé.

 

 Na co lze získat dotaci: 

 • Modernizace a vybavení školských zařízení;
 • infrastruktura vědeckovýzkumných kapacit na VŠ;
 • vzdělávání zaměstnanců;
 • vzdělávání úředníků;
 • tvorba vzdělávacích programů pro zaměstnance;
 • výstavba školicích a vzdělávacích firemnch středisek.

 

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Frýdlant nad Ostravicí

  město

  dotace na modernizaci učeben ZŠ TGM

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

  vysoká škola

  dotace na pořízení informačních zdrojů

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Tedom

  výrobce kogeneračních jednotek

  dotace na vzdělávání zaměstnanců

Realizované dotační projekty

 • Univerzita Karlova

  Univerzita Karlova - Dotace na moderní výukové prostory

  Největší česká univerzita získala dotaci na 4 projekty v celkové výši 150 mil. Kč. Díky těmto finančním prostředkům z OP VVV bude moci zrekonstruovat a dovybavit výukové prostory filozofické fakulty, fakulty sportu a tělesné výchovy v Praze a lékařské fakulty v Hradci Králové.

 • SŠTE Brno, Olomoucká, p.o.

  SŠTE Brno, Olomoucká, p.o. - Dotace na centrum přesného strojírenství

  SŠTE Olomoucká v Brně získala z IROP dotaci ve výši 22 mil. Kč na svůj projekt Centrum přesného strojírenství. Předmětem projektu je modernizace strojního vybavení SŠTE pro výuku odborného výcviku oborů Obráběč kovů a Mechanik seřizovač. Dojde k modernizaci zdrojů a koupi CNC frézek.

   

 • Město Mikulov

  Město Mikulov - Dotace na zkapacitnění MŠ Habánská

  Město Mikulov získalo z IROP dotaci ve výši téměř 13 mil. Kč na zkapacitnění své mateřské školy a zajištění bezbariérovosti. Díky projektu tak bude moci nabídnout rodičům malých dětí o 28 míst více než doposud.

 • Obec Vikýřovice

  Obec Vikýřovice - Dotace na zkapacitnění MŠ ve Vikýřovicích

  Obec Vikýřovice získala z IROP dotaci ve výši téměř 13 mil. Kč na zkapacitnění své mateřské školy. Rekonstrukcí bude vybudována třída pro 24 dětí, potřebné zázemí pro děti od 2 do 6 let i pracovníky mateřské školy. Součástí jsou i  bezbariérové úpravy, herní prvky a zeleň.

 • Statutární město Brno

  Statutární město Brno - Dotace na přístavbu MŠ v městské části Brno - Jehnice

  Statutární město Brno získalo z IROP pro svou městskou část v Jehnicích dotaci ve výši téměř 30 mil. Kč na přístavbu mateřské školy. Cíle projektu jsou zvýšení kapacity MŠ o 16 dětí, možnost přijímat děti před dovršením věku 3 let a umožnění dřívějšího návratu rodičů dětí do zaměstnání.

 • SŠTE Brno, Olomoucká, p.o.

  SŠTE Brno, Olomoucká, p.o. - Dotace na centrum progresivních průmyslových technologií

  SŠTE Olomoucká v Brně získala z IROP dotaci ve výši 36 mil. Kč na svůj projekt Škola progresivních průmyslových technologií. Projekt spočívá ve vybudování odborných učeben včetně nezbytného zázemí SŠTE Brno, Olomoucká.

 • Gymnázium J. G. Mendela a I. Německé zemské gymnasium

  Gymnázium J. G. Mendela a I. Německé zemské gymnasium - Dotace na nové odborné učebny

  Dva žadatelé, a sice Gymnázium J. G. Mendela a I. Německé zemské gymnasium uspěli se svými žádostmi o dotaci v IROP a získali tak 16 mil. Kč. na vybudování odborných učeben.

 • Obec Želešice

  Obec Želešice - Dotace na přístavbu a rekonstrukci ZŠ

  Obec Želešice získala z IROP dotaci ve výši bezmála 22 mil. Kč na přístavbu a rekonstrukci své základní školy. Projekt spočívá v přístavbě nového objektu při stávajícím areálu ZŠ Želešice. V prostorách přístavby vzniknou nové odborné učebny a kabinety k těmto učebnám.

 • Město Mikulov

  Město Mikulov - Dotace na odborné učebny při ZŠ Valtická

  Město Mikulov získalo z IROP dotaci ve výši 17 mil. Kč na půdní vestavbu stávající ZŠ Mikulov, Valtická, a to konkrétně jejího detašovaného pracoviště situovaného na ulici Pavlovská. V půdních prostorách vzniknou dvě nové odborné učebny a kabinety k těmto učebnám.

 • Město Moravský Krumlov

  Město Moravský Krumlov - Dotace na odborné učebny ZŠ Klášterní

  Město Moravský Krumlov získalo z IROP dotaci ve výši téměř 17 mil. Kč na stavební úpravy a nadstavbu stávající budovy ZŠ Klášterní. Projekt je zaměřen na vybudování nadstavby v 2. nadzemním podlaží, kde budou umístěny nové odborné učebny.

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na rekonstrukci základní školy

  Město Velká Bíteš získalo z IROP a OPŽP dotaci v souhrnné výši téměř 43 mil. Kč na rekonstrukci základní školy. Projekty spočívají ve vybudování odborných učeben včetně nezbytného zázemí školského komplexu ZŠ Velká Bíteš - Tišnovská. Celý objekt bude následně zateplen.

 • Serendipity, z.s.

  Serendipity, z.s. - Dotace na akcelerátor IT, jazykové a polytechnické vzdělanosti

  Spolek Serendipity, z.s. získal z IROP dotaci ve výši 18 mil. Kč na tzv. akcelerátor IT, jazykové a polytechnické vzdělanosti. Předmětem projektu je vybudování objektu pro vzdělávání - Akcelerátoru - ve kterém budou zařízeny IT a jazykové učebny, multifunkční učebna a polyfunkční dílna.

 • Obec Dolní Věstonice

  Obec Dolní Věstonice - Dotace na nové učebny ZŠ

  Obec Dolní Věstonice získala z IROP dotaci ve výši 16 mil. Kč. Projekt spočívá ve stavebních úpravách ZŠ Dolní Věstonice, kdy dojde k půdní vestavbě, kde budou umístěny: počítačová učebna, učebna pro výuku přírodovědných předmětů a polytechnická učebna. Dále zde bude vybudován kabinet a sociální zařízení.

 • Obec Olšany

  Obec Olšany - Dotace na půdní nástavbu ZŠ

  Obec Olšany získala z IROP dotaci ve výši téměř 12 mil. Kč. Projekt spočívá ve stavebních úpravách Základní školy v Olšanech při které dojde k nástavbě 3. NP. V nové nástavbě bude umístěna odborná jazyková učebna a odborná přírodovědná učebna. V projektu je počítáno také s vybudováním výtahu.

 • Obec Kostelec

  Obec Kostelec - Dotace na novostavbu ZŠ a MŠ

  Obec Kostelec získala z IROP dotaci ve výši více než 45 mil. Kč na základě dvou žádostí o dotaci, které se týkaly zkapacitnění MŠ a vybudování nových odborných učeben ZŠ. Součástí projektu je rovněž stavba nové tělocvičny, stravovacích prostor a přilehlých venkovních prostor. Celková investice činí téměř 100 mil. Kč.

 • Město Velká Bíteš

  Město Velká Bíteš - Dotace na modernizaci SOU

  Modernizace SOU Jana Tiraye zvýšila kapacitu a kvalitu výuky. To povede k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce a ke konkurenceschopnosti regionu v oblasti vzdělávání. Dotace dosáhla výše 15,6 mil. Kč.

 • ZŠ Bílovice nad Svitavou

  ZŠ Bílovice nad Svitavou - Dotace na jazykové kompetence

  V ZŠ Bílovice nad Svitavou získali dotaci na posilování jazykových kompetencí žáků a učitelů. Tato podpora zajistila kvalitnější výuku a lepší jazykovou průpravu žáků do života.

 • Obec Radostín

  Obec Radostín - Dotace na infrastrukturu vzdělávání

  V obci Radostín využili dotaci, díky níž modernizovali infrastruktu pro vzdělávání v mateřské a základní škole.

 • TEDOM

  TEDOM - Dotace na kvalifikaci zaměstnanců

  Dotovaný projekt cílil na odborné vzdělávání zaměstnanců všech divizí společnosti TEDOM, aby byli schopni dosáhnout vyšších požadavků na kvalitu a bezpečnost výrobků ze strany odběratelů a splňovali firemní předpisy a normy.

 • Zdravotnická záchranná služba

  Zdravotnická záchranná služba - Dotace na vzdělávání zaměstnanců

  Projekt byl zaměřen na prohloubení kvalifikace nelékařských zdravotnických pracovníků záchranky Jihomoravského kraje, čimž se zvýšila efektivnost jejich výkonu a aktuálnost informací neodkladné přednemocniční péče.

 • ADM, a.s.

  ADM, a.s. - Dotace na vzdělávání zaměstnanců

  Zaměstnanci byli školeni v dentistických postupech, aby byli schopni podat profesionální metodický servis k nabízeným produktům ve stomatologické praxi. Osvojili si i základních dovedností zubních laboratorních techniků.

Zobrazit další

Další reference

 • TEDOM

  TEDOM - Dotace na kvalifikaci zaměstnanců

  Dotovaný projekt cílil na odborné vzdělávání zaměstnanců všech divizí společnosti TEDOM, aby byli schopni dosáhnout vyšších požadavků na kvalitu a bezpečnost výrobků ze strany odběratelů a splňovali firemní předpisy a normy.

 • ADM, a.s.

  ADM, a.s. - Dotace na vzdělávání zaměstnanců

  Zaměstnanci byli školeni v dentistických postupech, aby byli schopni podat profesionální metodický servis k nabízeným produktům ve stomatologické praxi. Osvojili si i základních dovedností zubních laboratorních techniků.

 • Město Lanškroun

  Město Lanškroun - Dotace na vybudování eGON Centra

  Projekt eGON je individuálním projektem systémového charakteru. Realizací přispěje k naplňování vládou ČR navržené strategie "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby". Cílem je zajistit, aby uživatelé dokázaly tyto prvky ovládat.

 • Styrotrade

  Styrotrade - Dotace na vzdělávání zaměstnanců

  Firma získala dotaci na ICT vzdělávání zaměstnanců, aby firemní procesy fungovaly efektivně a správně.

 • ZŠ Bílovice nad Svitavou

  ZŠ Bílovice nad Svitavou - Dotace na jazykové kompetence

  V ZŠ Bílovice nad Svitavou získali dotaci na posilování jazykových kompetencí žáků a učitelů. Tato podpora zajistila kvalitnější výuku a lepší jazykovou průpravu žáků do života.

 • ZŠ Mikulov

  ZŠ Mikulov - Dotace na jazykové kompetence

  V ZŠ Mikulov získali dotaci na posilování jazykových znalostí a praktických dovedností. Tato podpora žákům přinesla větší konkurenceschopnost na trhu práce a zároveň i přístup k informacím, cizím kulturám apod.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno