X
 

Dotace na vědu a výzkum

Pokrok vládne světu! Dnes již nemusíte být vědec v bílém plášti, co je zavřený celé dny v laboratoři, ayste mohli žádat o finanční příspěvek na vědu a výzkum. Nebojte se nám představit Váš nápad a společně zhodnotíme, zdali je možné pro budoucí výdaje s ním spojené získat dotaci.

Příjemci dotací mohou být tyto subjekty: 

 • Vývojové organizace včetně vysokých škol;
 • podnikatelé.

Na co lze získat dotaci: 

 • Realizace podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem;
 • pořízení vybavení (majetku) na vývoj;
 • rekonstrukce budov a místností sloužících vývoji;
 • mzdy vývojářů a podpůrného personálu;
 • nákup smlouvního výzkumu a dalších poradenských služeb;
 • režijní a materiálové náklady.

 

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Jihočeská univerzita

  vysoká škola

  dotace na výstavbu výzkumného centra

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Univerzita Palackého Olomouc

  vysoká škola

  dotace na vznik Pevnosti poznání

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Czech Aerosol

  výrobce aerosolů

  dotace na rozšíření výzkumných prostor

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Valosun

  výrobce potravinových doplňků

  dotace na vývoj nových výrobků

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Modus

  výrobce svítidel

  dotace na nová vývojová pracovišťě

Realizované dotační projekty

 • České vysoké učení technické

  České vysoké učení technické - Dotace na výzkum leteckých motorů

  ČVUT získalo v rámci výzvy OP VVV na excelentní výzkum dotace ve výši 976 mil. Kč na výzkum a vývoj leteckých motorů. ČVUT se tak zařadí během následujících let realizace projektu do evropské špičky na poli vývoje leteckých motorů.

 • České vysoké učení technické

  České vysoké učení technické - Dotace na výzkum nízkouhlíkových energetických technologií

  ČVUT získalo v rámci výzvy OP VVV na excelentní výzkum dotace ve výši 308 mil. Kč. Projekt je zaměřen na realizaci výzkumu pro oblast záchytu CO2 ze spalovacích procesů s využitím biomasy.

 • GM plast

  GM plast - Dotace na vývoj

  Společnost GM plast získala dotaci na svůj rozvoj a díky tomu jsou schopni vyvíjet nové kaučukové směsi.

 • Jihočeská univerzita

  Jihočeská univerzita - Dotace na výzkumné centrum

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala dotaci na výstavbu výzkumného centra pro šlechtění nových druhů ryb.

 • Vysoká škola báňská

  Vysoká škola báňská - Dotace na planetárium

  Díky finanční podpoře dobudovala Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě planetárium, díky němuž chce popularizovat vědu a výzkum.

 • ČVUT

  ČVUT - Dotace na zřízení Centra výzkumu

  České vysoké učení technické v Praze podalo žádost o dotaci na zřízení Centra výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií. Ve spolupráci s RENARDS dotaci získali.

 • Czech Aerosol

  Czech Aerosol - Dotace na moderní technologie

  Projekt se týkal pořízení moderních technologií určených pro výrobu kosmetických produktů.

 • VF, a.s.

  VF, a.s. - Dotace na vývoj nových monitorů

  Společnost VF, a.s. s dotační podporou pořídila přístroje, zařízení a SW pro rozšíření stávajících výzkumných a vývojových činností laboratoří TC, díky nimž firma etabluje vývoj nových či inovovaných výrobků ze své produkce.

Zobrazit další

Další reference

 • GM plast

  GM plast - Dotace na vývoj

  Společnost GM plast získala dotaci na svůj rozvoj a díky tomu jsou schopni vyvíjet nové kaučukové směsi.

 • Jihočeská univerzita

  Jihočeská univerzita - Dotace na výzkumné centrum

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získala dotaci na výstavbu výzkumného centra pro šlechtění nových druhů ryb.

 • Univerzita Palackého Olomouc

  Univerzita Palackého Olomouc - Dotace na rekonstrukci fakulty

  Olomoucká Univerzita Palackého si prostřednictvím RENARDS úspěšně zažádala o dotaci na rekonstrukci centra doktorských studií filozofické fakulty. 

 • Vysoká škola báňská

  Vysoká škola báňská - Dotace na planetárium

  Díky finanční podpoře dobudovala Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě planetárium, díky němuž chce popularizovat vědu a výzkum.

 • Czech Aerosol

  Czech Aerosol - Dotace na moderní technologie

  Projekt se týkal pořízení moderních technologií určených pro výrobu kosmetických produktů.

 • ČVUT

  ČVUT - Dotace na zřízení Centra výzkumu

  České vysoké učení technické v Praze podalo žádost o dotaci na zřízení Centra výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií. Ve spolupráci s RENARDS dotaci získali.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno