X
 

Dotace na technologie

Moderní stroje a technologické vybavení jsou základními pilíři úspěšného podnikání nejen v sektoru zpracovatelského průmyslu. Jelikož víme, že dotační podpora této oblasti je velice důležitá, jsme schopni najít optimální řešení nejen pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, ale i živnostníky.

Příjemci dotací mohou být tyto subjekty: 

 • Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců;
 • fyzické osoby podnikající.

Na co lze získat dotaci: 

 • Pořízení strojů umožňující navýšit kapacitu a kvalitu vyráběných produktů;
 • pořízení logistických zařízení s ohledem na optimalizaci vnitropodnikových toků;
 • pořízení podpůrných technologií (kompresorů, rekuperací, čistících strojů);
 • nákup softwaru a patentových licencí nezbytných pro provoz pořízených strojů a zařízení;
 • náklady spojené se zaváděním prvků průmyslu 4.0 do výrobního procesu (zvyšování a zavádění digitalizace, automatizace a robotizace);
 • náklady na propojení pořizovaných nebo stávajících technologií obousměrnou komunikací;
 • drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení - tablety, software).
 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Sklárny Moravia

  výrobce obalového skla

  dotace na pořízení nových technologií

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Železárny Štěpánov

  výrobce odlitků

  dotace na rozšíření výroby

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  Polfin Ploština

  výrobce plastových obalů

  dotace na zvýšení produktivity

 • "ZA NÁS HOVOŘÍ VÝSLEDKY NAŠÍ PRÁCE"

  TECH-CONSULT

  výrobce vzduchotechniky

  dotace na pořízení nových zařízení

Realizované dotační projekty

 • Sklárny Moravia

  Sklárny Moravia - Dotace na inovace a rozvoj výroby

  Společnost Sklárny Moravia je dlouholetým obchodním partnerem RENARDS. Společně se podařilo získat dotace v řádu desítek milionů korun, které napomohly ke komplexnímu rozvoji firmy.

 • Styrotrade

  Styrotrade - Dotace na rozvoj technologií

  Český výrobce profilů pro zateplovací systémy a sádrokartonové konstrukce investoval do výrobních technologií více jak 100 mil. Kč a vytvořil 110 nových pracovních míst.

 • ALBA-METAL

  ALBA-METAL - Dotace na modernizaci výroby

  Ryze česká rodinná firma s dlouholetou historií zabývající se zpracováním kovů zvýšila svoji konkurenceschopnost v segmentu drátěných výztuží požízením nového vícehlavého CNC ohýbacího stroje.

 • Strojírny Bohdalice

  Strojírny Bohdalice - Dotace na modernizaci výroby

  Cílem projektu bylo vybudování zcela nové výrobní linky univerzálních solárních koncentrátorů. Součástí linky byla výrobní, montážní i kontrolní pracoviště, základní manipulační prostředky a jeřábová technika.

 • Czech Aerosol

  Czech Aerosol - Dotace na moderní technologie

  Projekt se týkal pořízení moderních technologií určených pro výrobu kosmetických produktů.

 • NAREX Ždánice

  NAREX Ždánice - Dotace na pořízení stroje

  Společnost NAREX Ždánice, spol. s r. o. se specializuje na výrobu závitníků a potřebovali nový obráběcí stroj, na který úspěšně získali dotaci. Dnes jsou největším výrobcem v České republice a jedním z největších výrobců v Evropě.

Zobrazit další

Další reference

 • DOPES

  DOPES - Dotace na pořízení nových technologií

  Záměrem projektu bylo pořízení moderních technologií do všech dílčích částí pekárenského provozu. Došlo k celkovému zefektivnění výrobního procesu, který přinesl výrazné energetické úspory.

 • Karel Kaňák

  Karel Kaňák - Dotace na nákup zařízení

  Společnost z dotace koupila nový stroj za účelem zkvalitnění výroby a zefektivnění procesů. Inovace podpořila růst výkonů, konkurenceschopnost a tržní pozici firmy. Zároveň se snížila odpadovost a energetická náročnosti výroby.

 • BENET AUTOMOTIVE

  BENET AUTOMOTIVE - Dotace na nové technické prvky

  Firma inovovala výrobní procesy, aby bylo možné nově vyvinutou technologii spoileru 5. dveří zavést do sériové výroby. Nově vyvinutý typ spoileru se vyznačuje nižší hmotností a vysokou pevností materiálu.

Naši společnost doporučují

Komerční banka UniCredit Bank Moneta Money Bank ČEZ ESCO Regionální hospodářská komora Brno